Ωρολόγιο πρόγραμμα

Spread the love

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας από 11/12/23 διαμορφώνεται ως εξής:

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα ανά καθηγητή.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα ανά τμήμα.

Προσοχή! Το πρόγραμμα των τμημάτων στα μαθήματα Προσανατολισμού της Β’ και Γ’ Λυκείου των  Γαλλικών και Γερμανικών  της Α’ και Β’ Λυκείου καθώς και των Μαθηματικών και της Ιστορίας της Γ’ Λυκείου βρίσκονται στις τελευταίες σελίδες του εγγράφου