2021-2022 Γενικά Δράσεις Κοινωνικές Πολιτιστικές

Εθελοντικός καθαρισμός ακτών 2021

Spread the love

Το ΓΕ.Λ. Κρεμαστής σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων και τη HELMEPA (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) συμμετείχε στις 26 Οκτωβρίου 2021 στη Δράση με τίτλο: Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών

Στόχοι:

 • Συνειδητοποίηση της έκτασης του προβλήματος από κοντά
 • Προστασία των θαλασσών μας από τα απορρίμματα
 • Να γίνουμε μέρος μιας λύσης μιας παγκόσμιας πρόκλησης
 • Να μοιραστούμε τη γνώση με φίλους, συμμαθητές, συναδέλφους, οικογένεια

Οργάνωση δράσης:

 • Στο Δελτίο Καταγραφής Απορριμμάτων έγινε ορθή καταγραφή απορριμμάτων (ποσότητα, είδη, προέλευση), καθώς τα στοιχεία επεξεργάζονται από τη HELMEPA και αξιοποιούνται από αρμόδιους διεθνείς φορείς, συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια επιστημονική μελέτη
 • Επιπρόσθετα, είχαμε διαχωρισμό των απορριμμάτων σε κοινά και ανακυκλώσιμα
 • Αναμνηστικές φωτογραφίες

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

 • Οι ομιλίες, η συζήτηση και η επιτόπια έρευνα στο φυσικό τοπίο, κατέδειξε την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας αναφορικά με το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης
 • Συμβολή στη διαμόρφωση σκεπτόμενων πολιτών που παρατηρούν, δε μένουν αμέτοχοι σε ό,τι βλέπουν και αποκτούν θετική στάση ως προς την υιοθέτηση ενεργού κοινωνικής δράσης
 • Προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης
 • Στήριξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ

Συμμετέχοντες:

 • Εκπαιδευτικοί: Κωστής Νικόλαος ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής,
  Παπασταματάκης Σταμάτιος ΠΕ86 – Πληροφορικής
 • Μαθητές: Εθελοντική συμμετοχή μαθητών της Α’ Λυκείου.

Περισσότερες φωτογραφίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/folderview?id=181sgaSLX5avgcDFYBFjSu4vbirxT5hCC