2022-2023 Αθλητικές

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Ποδηλασίας Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ.), σχολικού έτους 2022-2023

Spread the love

 

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.):

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχολικού
έτους 2022-2023.
Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών
Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) (α) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για
τα αγωνίσματα «Ποδηλασία Δρόμου Αντοχής – αγώνας Criterium 50km» και «Ποδηλασία Ατομικής
Χρονομέτρησης 15km» και (β) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για το αγώνισμα «Ορεινή
Ποδηλασία – Αγώνισμα Cross Country Short Track» σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία
Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.).
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος την Τετάρτη 10
Μαΐου 2023 στις παρακάτω τοποθεσίες/διαδρομές ως εξής:
– Οι αγώνες Ποδηλασίας Δρόμου Αντοχής – αγώνας Criterium 50km και Ποδηλασίας Ατομικής
Χρονομέτρησης 15km θα διεξαχθούν στον Μαραθώνα Αττικής, Λ. Σχινιά (Σχοινιά) 157, στο Ολυμπιακό
Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά.
– Οι αγώνες Ορεινής Ποδηλασίας – Αγώνισμα Cross Country Short Track θα διεξαχθούν στη Λάρισα στο
Περιαστικό Άλσος Μεζούρλου.

3

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
– να φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε
εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με
τον τίτλο του Γενικού Λυκείου,
– να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις
κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2005, 2006, 2007 και κατά το έτος 2008 μόνο
οι φοιτούντες στην Α ́ Λυκείου.
– να κατέχουν έγκυρο Δελτίο αθλητή/αθλήτριας, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) σε ισχύ.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την
οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της
ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.

2. Ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία παραμένει στην οικεία
σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου
το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.
3. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Oι μαθητές/μαθήτριες – πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.),
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν
άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
5. Δελτίο αθλητή/αθλήτριας με Κάρτα Υγείας Αθλητή .
Οι μαθητές/μαθήτριες – αθλητές/αθλήτριες υποχρεούνται κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, να
έχουν μαζί τους έγκυρο Δελτίο αθλητή με Κάρτα Υγείας Αθλητή και δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους
εάν δεν προσκομίσουν την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων τα ανωτέρω αναφερόμενα (1,4 &5) πρωτότυπα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Oι μαθητές/μαθήτριες που κατέχουν έγκυρο Δελτίο, με Κάρτα Υγείας Αθλητή της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ποδηλασίας σε ισχύ, έως και την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, δεν υποχρεούνται να
προσκομίσουν την ιατρική βεβαίωση (υποκεφάλαιο 9.2 του κεφαλαίου 9 της υπό στοιχεία
190677/Δ5/10.11.2016/Β ́3754/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

4

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι σχολικές μονάδες πρέπει να αποστείλουν τις καταστάσεις συμμετοχής (υπόδειγμα 2) στην Ελληνική
Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση
eopbike@otenet.gr.
Επισημαίνεται ότι πάνω στις καταστάσεις πρέπει να αναγράφεται στη στήλη του αγωνίσματος, εκτός από
το αγώνισμα και ο αριθμός Δελτίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.). Επιπλέον, οι εν
λόγω καταστάσεις αποστέλλονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας στις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
Ανατολικής Αττικής και Λάρισας έως την Τρίτη 9 Μαΐου 2023.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Μη αποστολή συμμετοχής του/της μαθητή/μαθήτριας μέσω της οικείας σχολικής μονάδας (υπόδειγμα 2)
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Δ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Α): Ποδηλασία Δρόμου Αντοχής – αγώνας Criterium 50 Km
(Β): Ποδηλασία Ατομικής Χρονομέτρησης 15 km
Τοποθεσία/Διαδρομή: Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά, Λεωφ. Σχινιά (Σχοινιά) 157, Μαραθώνας,
19007. Κυκλική διαδρομή, εσωτερικός περιφερειακός δρόμος στίβου κωπηλασίας (απόσταση κύκλου
5χλμ.)
Πρόγραμμα Αγώνων: Τετάρτη 10 Μαΐου 2023
11:00 Ατομική Χρονομέτρηση Κοριτσιών και διαδοχικά Ατομική Χρονομέτρηση Αγοριών.
13:00 Αγώνας Δρόμου Criterium Αγοριών 50km (10 στροφές)
13:02 Αγώνας Δρόμου Criterium Κοριτσιών 40km (8 στροφές)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων, την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023
και ώρα 10:15.
Κανονισμοί Αγώνων: Ισχύουν οι Κανονισμοί αγώνων και αγωνισμάτων της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας.
– Ανάπτυγμα των ποδηλάτων: είναι ελεύθερο.
– Εξοπλισμός ατομικής χρονομέτρησης: επιτρέπεται η χρήση αεροδυναμικών βοηθημάτων.
Αγώνας Criterium/όρια χρόνου: Ποδηλάτης ή γκρουπ ποδηλατών των είκοσι (20) ή λιγότερων αθλητών,
που έμειναν πίσω και πιάστηκαν ή πρόκειται να πιαστούν από τους ποδηλάτες που προηγούνται θα
βγαίνουν εκτός αγώνα, με υπόδειξη της Αγωνόδικου Επιτροπής. Εάν πρόκειται για γκρουπ περισσοτέρων
των 20 ποδηλατών, ο Αλυτάρχης και η Αγωνόδικος Επιτροπή θα αποφασίσουν εάν αυτοί οι ποδηλάτες
μπορούν να συνεχίζουν ή να αποκλείονται (κανονισμοί – άρθρο 2.7.021). Ποδηλάτες που κλείνονται στη
στροφή δεν λαμβάνουν κατάταξη.

5
Αγώνας Criterium/ζώνη τεχνικής βοήθειας: Σε περίπτωση αναγνωρισμένου ατυχήματος όπως αυτό
ορίζεται από τις διατάξεις που αφορούν τους αγώνες πίστας (άρθρο 3.2.021), ο ποδηλάτης που θα έχει
ουδετεροποίηση για μία στροφή θα παραμένει στη ζώνη τεχνικής βοήθειας και κατόπιν θα επανέλθει στην
θέση/γκρουπ που βρισκόταν πριν το ατύχημα, με εντολή της Αγωνόδικου Επιτροπής.
Δεν θα ισχύσει ο κανονισμός ουδετεροποίησης στις δύο (2) τελευταίες στροφές κάθε κατηγορίας. Εντός
του αγωνιστικού χώρου δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων συνοδείας/τεχνικής βοήθειας.
(Γ): Ορεινή Ποδηλασία
Τοποθεσία/Διαδρομή: Περιαστικό Άλσος Μεζούρλου – 41334 Λάρισα (κυκλική διαδρομή 2km), πρόσβαση
στην εκκίνηση: https://goo.gl/maps/HmA2oqUb8NixZPSr9
Πρόγραμμα Αγώνων: Τετάρτη 10 Μαΐου 2023
12:00 Cross Country Short Track Αγοριών (30 ́)
12:45 Cross Country Short Track Κοριτσιών (30 ́)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
Η Τεχνική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023
και ώρα: 11:15
Κανονισμοί Αγώνων: Ισχύουν οι κανονισμοί αγώνων και αγωνισμάτων της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας.
Αγώνας Short-Track/Ειδικοί Κανονισμοί: Ως μέγιστο συμμετοχών ανά αγώνα ορίζονται αυστηρώς οι
σαράντα (40) συμμετέχοντες, ανά εκκίνηση. Σε περίπτωση που σε κάποια κατηγορία δηλώσουν συμμετοχή
περισσότεροι των σαράντα (40) αθλητών, θα διεξαχθούν προκριματικές σειρές με διάρκεια 15 ́λεπτών.
Μέσα από την διαδικασία των προκριματικών σειρών θα προκρίνονται για τους τελικούς 25 μέχρι 40
ποδηλάτες, με απόφαση της Αγωνόδικου Επιτροπής και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην Τεχνική
Σύσκεψη.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα εφαρμοστεί όριο χρόνου 80% σε κάθε στροφή.
Στροφές: Ο αριθμός των στροφών, που θα καλυφθούν για κάθε κατηγορία, θα αποφασίζεται από τον
Αλυτάρχη και θα ανακοινώνεται από τον Στροφομέτρη, το αργότερο με τη συμπλήρωση της δεύτερης
στροφής από την εκκίνηση κάθε κατηγορίας.
ΣΤ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-
Κύπρου, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις

του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά
Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της
Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση το
αγωνιστικό και προπονητικό πρωτόκολλο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας το οποίο αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

6

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς του αθλήματος και βάσει της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β ́3754/21.11.2016)
Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε
συνεργασία με την οικεία Ομοσπονδία.
• Οι εμφανίσεις των μαθητών/μαθητριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα. Αποκλείονται
από τους αγώνες οι μαθητές/μαθήτριες που διαφημίζουν οποιοδήποτε προϊόν ή αναγράφουν όνομα
αθλητικού συλλόγου στις φανέλες, φόρμες κ.ά..
• Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή, να διεξάγει έλεγχο χρήσης
απαγορευμένων ουσιών.
• Η Οργανωτική Επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν (1) εκπρόσωπο ο οποίος θα ορίζεται
από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙ.Θ., έναν (1) εκπρόσωπο της διοργανώτριας Οργανωτικής
Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας
Ομοσπονδίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων είναι υποχρεωτική η παρουσία Ιατρού.
 Την ευθύνη μετάβασης και παρουσίας των μαθητών και μαθητριών στον χώρο τέλεσης των
Πανελλήνιων Αγώνων φέρουν οι Γονείς/Κηδεμόνες τους.
 Τα έξοδα διοργάνωσης των αγώνων αναλαμβάνει η ανωτέρω Ομοσπονδία(Ε.Ο.Π.) και η διεξαγωγή
των αγώνων δεν βαρύνειτον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ..
 Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τους συμμετέχοντες και τις
συμμετέχουσες.
Οι σχολικές μονάδες για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και διευκρίνηση απευθύνονται στους Υπεύθυνους
Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Σ.Χ.Α.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η οικεία Οργανωτική Επιτροπή
Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) κατά περίπτωση.

Συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία:
1. Υπεύθυνη δήλωση
2. Υπόδειγμα 2 (excel)

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

7

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Z. Μακρή
3. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.
5. Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
7. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
9. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
10. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
11. Δ/νση Φυσικής Αγωγής – Τμήμα Β ́

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Επωνυμία Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Ταχυδρομείου
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ pde@sch.gr
2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ dide@sch.gr

3.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(μέσω των οικείων Π.Δ.Ε.)
4. Ο.Ε.Σ.Α.Δ. (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)

5.
Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. (μέσω των οικείων Δ.Δ.Ε.)
6.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης)
7.
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
8.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Π.):

eopbike@otenet.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *