2023-2024 Ανακοινώσεις Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πανελλαδικές

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

Spread the love

Για την διευκόλυνση των παιδιών που θα υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.,   δημοσιεύουμε τις επιτροπές για όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν όποια επιτροπή θέλουν και αφού επιλέξουν επιτροπή, βλέπουν το πρόγραμμα των αθλημάτων στον ιστότοπο της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να προηγηθεί συνεννόηση με αυτή από πριν. Για παράδειγμα για την Α’ Αθήνας θα επισκεφθούν τη διεύθυνση:

https://dide-a-ath.att.sch.gr/index.php/anakoinoseis/2690-programma-kai-odigies-tefaa-2024-2025

Οι επιτροπές σε όλη τη χώρα:

 • Διεύθυνση Α’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Β’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Γ’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Δ’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Πειραιά,
 • Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,
 • Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),
 • Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη), το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στο Ναύπλιο
 • Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),
 • Διεύθυνση Ηρακλείου,
 • Διεύθυνση Ιωαννίνων,
 • Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
 • Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης,
 • Διεύθυνση Καβάλας,
 • Διεύθυνση Κοζάνης, το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στην Πτολεμαΐδα.
 • Διεύθυνση Λάρισας,
 • Διεύθυνση Μαγνησίας,
 • Διεύθυνση Τρικάλων, δεν διεξάγεται το αγώνισμα της κολύμβησης σε αυτή την επιτροπή
 • Διεύθυνση Λέσβου, το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στη Χίο

Διευκρινίζεται ότι  όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα ή στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους.

Παρακαλούμε όπως τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα, πλην  των υποψηφίων  που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 18 έως και 28 Ιουνίου καθώς και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας έχουν ήδη ανακοινωθεί με το από 17 Απριλίου 2024 Δελτίο Τύπου, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευσή τους στην Γραμματεία της Επιτροπής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών
δοκιμασιών, οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες (πρόσφατες και όμοιες).
2. Δελτίο εξεταζόμενου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου (το δελτίο
χορηγείται πριν την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων από το σχολείο του υποψηφίου).
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
4. Ιατρικές εξετάσεις:
I. Οφθαλμολογική εξέταση από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη
Ιατρό, με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων με σχετική γνωμάτευση του Ιατρού.
II. Ακτινογραφία θώρακα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη
Ιατρό και σχετική γνωμάτευση. (εάν η ακτινογραφία θώρακος δεν αναγράφει το Ονοματεπώνυμο του
υποψήφιου θα πρέπει, για την ταυτοποίησή του, να φέρει φωτογραφία του πάνω της με σφραγίδα και
υπογραφή του γνωματεύοντος Ιατρού).
III. Καρδιογράφημα από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή Ιδιώτη Ιατρό
με σχετική Ιατρική γνωμάτευση που φέρει την σφραγίδα του και ημερομηνία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ιατρικές γνωματεύσεις είναι υποχρεωτικές και είναι απαραίτητο να συνοδεύουν τις ιατρικές
εξετάσεις. Η κάθε ιατρική γνωμάτευση θα πρέπει να φέρει την ημερομηνία εξέτασης, την σφραγίδα και την
υπογραφή του γνωματεύοντος ιατρού.

Είτε

IV. Αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή Βεβαίωση καταλληλόλητας με το οποίο ο/η υποψήφιος/α έχει κριθεί ικανός/η – κατάλληλος/η από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής
Ακτοφυλακής.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν (Πίνακας 2). Η δήλωσή αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων. Οι υποψήφιοι, κατά την δήλωσή τους, ενημερώνονται για την ημέρα και ώρα έναρξης των αγωνισμάτων από την Γραμματεία. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να ενημερωθούν από το πρόγραμμα κλήσης για την ημέρα και ώρα που οφείλουν να εμφανισθούν έτοιμοι να αγωνιστούν στις
κλήσεις του εφόρου του αγωνίσματος.
Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τις ιατρικές βεβαιώσεις στους ιατρούς της Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι θα κρίνουν αν είναι ικανοί να λάβουν μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες. Εάν κριθούν ικανοί, τότε παραλαμβάνουν το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., το οποίο οφείλουν να διατηρούν σε άριστη κατάσταση. Οι υποψήφιοι/ες θα προσκομίζουν κάθε φορά που θα αγωνίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα των πρακτικών δοκιμασιών στα επιλεγμένα αγωνίσματα το ως άνω δελτίο ταυτότητας υποψηφίου για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *