2023-2024 Ανακοινώσεις

Αναβαθμολόγηση δοκιμίων γραπτών εξετάσεων

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων, οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι, εφόσον...
Διαβάστε περισσότερα