2024-2025 Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην ΙΕΚ) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν αίτηση εγγραφής ή αίτηση κατάταξης από 19 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου...
Διαβάστε περισσότερα